Digital painting

Kreslíme na grafickém tabletu

III.ročník

digital art

DUM

dúm

eyo eyo ruky nahoru

dav

dav

Vektor

Motýl  – III. a IV. ročník

motýl01

motýl02

motýl03

motýl04

Isometrie

III. ročník

iso01

iso02

iso03

iso04

iso05

iso06