Štěpán Pergler

I. úkol – vlastní projekt (3D Blender)

II. úkol – aplikace Infinite Design

III. úkol – fotografie na téma – Život v nouzovém stavu