Nancy Knýřová

I. úkol – nástroj Cesty v programu Gimp

II. úkol – aplikace Infinite Design

III. úkol – fotografie na téma – Život v nouzovém stavu