Jan Novotný

I. úkol – libovolný obraz v programu Gimp

II. úkol – aplikace Infinite Painter

III. fotografie na téma – Život v nouzovém stavu